1. Korzyści wynikające z wykorzystania technologii w edukacji Poprawa dostępu do informacji W dzisiejszych czasach, dzięki technologii, uczniowie mają znacznie łatwiejszy dostęp do informacji. Internet umożliwia szybkie wyszukiwanie i dostęp do różnorodnych źródeł wiedzy. To sprawia, że proces uczenia się staje się bardziej efektywny i przyjemny. Zwiększenie motywacji uczniów...