Wprowadzenie Rozwój technologii i nowe trendy wpływają na różne dziedziny życia, w tym na edukację. Wraz z postępem technologicznym i pojawieniem się nowych trendów, wiele dziedzin życia uległo znaczącym zmianom, w tym również edukacja. Technologia stała się integralną częścią procesu nauczania, oferując nowe możliwości i narzędzia, które przekształcają tradycyjne...