1. Komunikacja nauczyciel-uczeń Zdalne nauczanie - wyzwanie i szansa Zdalne nauczanie stało się jednym z najważniejszych wyzwań dla edukacji w ostatnich latach. Dzięki technologii i innowacjom, uczniowie i nauczyciele mają możliwość komunikacji i przekazywania wiedzy bez konieczności fizycznego spotkania. Jest to szansa na rozwijanie umiejętności zdalnej pracy i samodzielności....