Wprowadzenie Definicja nowoczesnych metod nauczania Nowoczesne metody nauczania to zbiór technik, narzędzi i strategii, które wykorzystują innowacyjne podejścia do procesu uczenia się. Obejmują one m.in. zastosowanie nowych technologii, interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz metody pracy grupowej. Celem tych metod jest stworzenie bardziej angażującego i efektywnego środowiska edukacyjnego. Wpływ technologii na...