1. Technologia w klasach Wykorzystanie tablic interaktywnych Tablice interaktywne stały się nieodłącznym elementem współczesnej edukacji. Dzięki nim nauczyciele mogą dynamicznie prezentować materiał dydaktyczny, angażując uczniów w interaktywne zadania i gry edukacyjne. Programy i aplikacje edukacyjne Programy i aplikacje edukacyjne to nowoczesne narzędzia, które umożliwiają indywidualizację procesu nauczania. Dzięki nim...